Wadliwe białko CFTR

U osób z mukowiscydozą białka CFTR nie funkcjonują prawidłowo

 

Mimo że znamy ponad 2000 różnych mutacji genu CFTR*,1 tylko 346 z nich jest powiązanych z mukowiscydozą2 – przy czym większość jest niezwykle rzadka.3

Jeśli oba geny CFTR odziedziczone od rodziców mają mutację, która powoduje mukowiscydozę, organizm wytwarza wadliwe białka kanałowe CFTR.4

W zależności od rodzaju każdej mutacji może to prowadzić do obniżenia ilości białek CFTR na powierzchni komórki lub do wytwarzania nieprawidłowo funkcjonujących białek CFTR. Obydwie te wady mogą wystąpić równocześnie.5

Gdy białka CFTR nie funkcjonują prawidłowo, kanały białkowe CFTR nie pozostają otwarte wystarczająco długo, nie otwierają się tak często jak powinny lub są zbyt wąskie.5

Zbyt mała ilość białek CFTR na powierzchni komórki może być wywołana mutacjami genów, które przyczyniają się do tego, że instrukcje dotyczące budowy CFTR zostają nieprawidłowo odczytane i wykonane. Inne mutacje mogą prowadzić do powstania wadliwych białek niszczonych przez komórkę, jeszcze zanim dotrą na jej powierzchnię. Mutacje odpowiadają też za wytworzenie białek niestabilnych i zbyt szybko usuwanych z powierzchni komórki.5

Zbyt mała liczba białek CFTR:

vertexCFTR_website_graphics_v3_Defective_Too_few_CFTR_protein

Białka CFTR, które nie funkcjonują prawidłowo:

vertexCFTR_website_graphics_Proteins_not_working

Gdy białek CFTR jest zbyt mało i działają nieprawidłowo to woda i inne cząsteczki, takie jak jony chlorkowe, nie mogą swobodnie wydostać się z komórek czy też przedostawać się do nich. To może ostatecznie doprowadzić do powstania gęstego, lepkiego śluzu w płucach i innych częściach ciała. W ten sposób zakłócane jest funkcjonowanie narządów i wywoływane są objawy mukowiscydozy.5

 

Różne mutacje w różny sposób wpływają na funkcjonowanie kanału białkowego CFTR.5

    1. The Clinical and Functional Translation of CFTR (CFTR2) resources. How is CF inherited. Available at: https://www.cftr2.org/resources. Accessed February 2019.

    2. CFTR2. CFTR2 Variant List History. 11 March 2019. Available at: ttps://www.cftr2.org/mutations_history. Accessed June 2019.

    3. Castellani C, et al. Consensus on the use and interpretation of cystic fibrosis mutation analysis in clinical practice. J Cyst Fibros 2008; 7(3): 179 ̶ 196

    4. Orenstein DM. Cystic Fibrosis: A Guide for Patient and Family. 3rd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2004.

    5. Derichs N. Targeting a genetic defect: cystic fibrosis transmembrane conductance regulator modulators in cystic fibrosis. European Respiratory Review 2013; 22(127): 58 ̶ 65.